Cennik

Cennik obowiązuje od 01.08.2015 r.

 Nazwa Czas trwania Cena
 Diagnoza ryzyka dysleksji + opis 2 x 60 min. 100 zł
 Diagnoza trudności w uczeniu się matematyki + opis 2 x 60 min. 100 zł
 Badanie gotowości szkolnej 60 zł
 Terapia pedagogiczna zajęcia indywidualne 60 min. 40 zł
 Dziecięca matematyka zajęcia indywidualne 60 min. 40 zł
 Zajęcia logopedyczne

Diagnoza logopedyczna

60 min. 40 zł

100 zł

Terapia ręki narzędziem Inteligentny długopis 60 min. 40 zł
Możliwe jest ustalenie terapii grupowej
(max. 4 dzieci z podobnymi trudnościami w nauce)
60 min. 10zł/osoby
Sesja eeg biofeedback

Diagnoza/protokół

60 min. 50 zł

100 zł