eduŚ

Gabinet multimedialnej terapii pedagogicznej powstał z myślą, o wszystkich dzieciach które z nauki chcą czerpać przyjemność.

Dziecko idąc do szkoły, jest szczęśliwe, że doświadczy tu czegoś nowego. Na początku z zapałem i niepohamowaną chęcią zapoznaje się z tajnikami pisania, czytania i cyferkami. Sprawia mu przyjemność poznawanie nowych wiadomości. Większość dzieci nie ma problemu z przyswajaniem nowego materiału dydaktycznego. Jest jednak grupa dzieci, której opanowanie nowych treści może sprawić problem. Dzieci te, po podjęciu kilku nieudanych prób, zaczynają się wycofywać, tracą chęci do zapoznawania się z nowymi treściami, ponieważ nie opanowały dotychczasowych. Tracą wiarę w siebie, wcześniejszy zapał i chęć chodzenia do szkoły.

Trudności w czytaniu i pisaniu spowodowane są występującymi zaburzeniami funkcji, które odpowiadają za proces czytania i pisania. Problemy z opanowaniem czytania i pisania często pociągają za sobą kłopoty z opanowaniem materiału z innych przedmiotów. W ten sposób tworzy się błędne koło. Bez pomocy terapeuty, dziecko najczęściej nie poradzi sobie z narastającymi problemami w uczeniu się.

Terapia pedagogiczna to specyficzny rodzaj nauczania dzieci z deficytami w nauce czytania i pisania.

Celem terapii pedagogicznej jest osiągnięcie najwyższych możliwości przez dziecko, poprzez zapewnienie mu poczucia bezpieczeństwa, zachęcenia do podjęcia działań, doświadczania, oraz korekcja i kompensacja zaburzonych struktur.

Ważne jest aby zajęcia z terapii pedagogicznej były prowadzone w formie zabawy, ponieważ tylko taka forma sprzyja  zaangażowaniu w wykonywane czynności.

I tu naprzeciw wychodzą technologie informacyjne proponując zastosowanie specjalistycznie opracowanych programów edukacyjno – terapeutycznych dostosowanych do występujących zaburzeń, trudności oraz indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów. Wprowadzają dziecko w świat nauki poprzez zabawę, zapewniając mu przy tym spokój, cierpliwość i zrozumienie.

Zastosowanie komputera w terapii pedagogicznej może wydłużyć czas koncentracji uwagi na działaniu, co korzystnie wpływa na dziecko. Jest to pomocne szczególnie dzieciom z nadpobudliwością psycho – ruchową.