Badanie ryzyka dysleksji

Badanie odbywa się przy pomocy multimedialnego programu komputerowego Dysleksja. Dziecko współpracuje z programem, wypełnia ok. 30 poleceń przygotowanych na podstawie skali ryzyka dysleksji, wg. M. Bogdanowicz. Po wypełnieniu test i zadań terapeuta jest w stanie określić czy dziecko jest w grupie ryzyka dysleksji. Ewentualnie ustala dalszy tok postępowania terapeutycznego dla dziecka.