Integracja sensoryczna

– zaburzenia całościowe,
– autyzm,
– wybiórczość pokarmowa,
– dziecko nie chce jeść,
– wrażliwość dotykowa,
– dziecko płacze,
– napięcie mięśniowe,
– terapia ręki,
– dziecko brzydko pisze.