Psycholog kliniczny dzieci i dorosłych

Oferta obejmuje:
– testy psychologiczne,
– diagnozę,
– poradnictwo,
– kryzys w życiu,
– trudności w relacjach,
– autyzm,
– zespół Aspergera,
– depresja,
– lęki,
– stres.